Kredyt denominowany i kredyt indeksowany – Czym są?

Wyrok TSUE spowodował ogromne zainteresowanie sprawami frankowymi. Poszukując w Internecie informacji dotyczących kredytów frankowych, z pewnością trafili Państwo na pojęcia kredytu denominowanego i kredytu indeksowanego. Rozróżnienie to jest istotne między innymi dla ustalenia jakiego typu roszczenia przysługują kredytobiorcy.

Kredyt denominowany to kredyt, w którym kwota widniejąca w umowie kredytowej  wyrażona jest w walucie obcej. Wypłata środków następowała w złotówkach w wysokości obliczonej według kursu obowiązującego w dniu wypłaty.  Przeważająca większość orzeczeń sądowych, które zapadają w sprawach takich kredytów to orzeczenia unieważniające umowę, które w efekcie pozwalają ubiegać się o zwrot spłaconych rat kredytu oraz zwalniają z obowiązku spłaty pozostałych rat.

Kredyt indeksowany to kredyt, którego wysokość ustalana jest w złotówkach, ale ostateczna wartość zadłużenia zależy od kursu waluty obcej w dniu uruchomienia kredytu. Orzeczenia, które zapadają w sprawach kredytu indeksowanego to albo orzeczenia unieważniające umowę albo orzeczenia, które prowadzą do jej odfrankowienia. Tutaj słowo wyjaśnienia – przez odfrankowienie kredytu – zaznaczamy, nie jest to termin prawniczy – rozumiemy  wyeliminowanie z umowy postanowień, które pozwalają bankowi na powiązanie wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z bankowym kursem waluty obcej. Skutkiem odfrankowienia kredytu jest możliwość zwrotu nadpłaconych rat i dalsza spłata kredytu tak, jakby był to kredyt złotówkowy z zastosowaniem korzystnego oprocentowania LIBOR dla kredytu walutowego.

Jak najłatwiej sprawdzić rodzaj kredytu zanim poddamy go analizie eksperta, która jest oczywiście w każdym wypadki niezbędna?  Wystarczy spojrzeć do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Jeśli kwota hipoteki wpisana jest w złotówkach zabezpieczony kredyt jest kredytem indeksowanym. Jeśli kwota hipoteki jest w walucie obcej, kredyt jest denominowany.

Masz kredyt we frankach?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram