1

Odzyskaj prowizję za kredyt spłacony przedterminowo

Czy spłacili Państwo swój kredyt przedterminowo ? Jeśli tak, należy się Państwu zwrot części prowizji  pobranej przez bank. Dotyczy to kredytów w każdej walucie.

Jeżeli:

Zawarli Państwo umowę z bankiem po 18 grudnia 2011 roku;
Kwota kredytu nie była wyższa niż 255 550 zł; 
Kredyt został udzielony osobie fizycznej;
Spłacili Państwo przed terminem kredyt poprzez własne środki, konsolidację lub przeniesienie do innego banku;
Naliczona została prowizja, lub inne koszty wliczone do kredytu przez bank.

Skontaktuj się z nami!