1

Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak długo trwa sprawa frankowa przeciwko bankowi?

Łączny czas trwania postępowania przeciwko bankowi w I i II instancji to około 3 lata. Po wyroku TSUE ilość spraw frankowych znacząco wzrosła. Co za tym idzie, wydłuża się czas oczekiwania. Z tego powodu nie można w sposób jednoznaczny określić, ile dokładnie będzie trwała Państwa sprawa. Średnio jest to natomiast około 3 lata.

Czym się różni unieważnienie umowy kredytowej od odfrankowienia umowy?

Unieważnienie umowy kredytowej skutkuje uznaniem jej za nieistniejącą. W praktyce oznacza to, iż bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które od niego otrzymał.  Kredytobiorca powinien natomiast zwrócić na rzecz banku kwotę kredytu, którą wypłacił mu bank.  Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest rozliczenie tych należności poprzez wzajemną kompensatę roszczeń stron postępowania. Oznacza to, iż po wygranej sprawie frankowej kredytobiorcy do spłaty pozostaje jedynie niewielka część wypłaconego kredytu. Przyglądając się wyrokom w sprawach frankowych, unieważnienie umowy kredytowej jest zazwyczaj najkorzystniejszym rozwiązaniem.

W przypadku odfrankowienia umowy unieważniane są jedynie  klauzule abuzywne zawarte w  umowie. To tak, jakby nożyczkami wycieli Państwo zapisy niedozwolone z umowy. Kredyt nadal jest ważny, natomiast jest chudszy o nielegalne zapisy. Skutkiem powyższego jest uznanie faktu, iż od początku trwania umowy kredyt zostanie uznany jako złotówkowy. W tej sytuacji klient otrzyma od banku zwrot kwoty nadpłaconych rat kredytu w okresie 10 lat.  Przyszłe raty kredytu będą przeliczone według kursu kupna CHF z dnia uruchomienia kredytu, natomiast oprocentowanie LIBOR będzie obowiązywać dalej.

Spłaciłem całkowicie mój kredyt kilka lat temu. Czy również mogę iść do sądu?

Zdecydowanie tak. Według UOKIK oraz TSUE umowę kredytową we frankach szwajcarskich można unieważnić dzięki zawartych w niej klauzulom abuzywnych. Finalna spłata zobowiązania nie wpływa na ważność oraz występowanie klauzul abuzywnych zawartych w umowie kredytowej.

Jak wygląda analiza umowy kredytowej?

Po rozmowie z naszym działem obsługi zostanie do Państwa przesłany oficjalny email, który zawiera informacje na temat kancelarii Legatuum oraz prośbę o przesłanie skanów umowy kredytowej. Po przesłaniu skanów dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Analiza zawiera informacje o kwotach, jakie mogą Państwo uzyskać dzięki wygranej sprawie przeciwko bankowi oraz klauzulach abuzywnych zawartych w umowie. Całość sporządzona jest w formie pisemnej i podpisana przez naszych adwokatów. Gotową analizę otrzymują Państwo drogą mailową. Po przesłaniu analizy kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu omówienia analizy oraz udzieleniu wszelkich informacji na temat procesu.