Ugoda

FRANKOWICZU!

Przyszedł już czas, abyś zrobił coś ze swoim kredytem!
Czy czekasz na propozycję ugodową, czy myślisz nad skierowaniem pozwu przeciwko bankowi?

W ostatnim czasie banki, za namową Przewodniczącego KNF (Komisji Nadzoru Finansowego), zaczęły proponować ugody Kredytobiorcom posiadającym kredyt indeksowany bądź denominowany w walucie obcej. Treść propozycji ugodowych sprowadza się do przeliczenia aktualnego salda zadłużenia wyrażonego w walucie obcej (np. CHF) na złotówki po sztywnym kursie i zastąpienie od początku trwania umowy oprocentowania LIBOR + Marża, stawką WIBOR + Marża. Za cenę takiego przewalutowania, kredytobiorcy musieliby zgodzić się na rezygnację z roszczeń dotyczących unieważnienia lub odfrankowienia (odwalutowienia) ich umów kredytowych.

Co raz częściej słyszy się o tym, iż pod naciskiem opinii publicznej, ilości przegranych spraw w sądzie, a przede wszystkim rekomendacji ze strony Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego banki zaczynają proponować Kredytobiorcom frankowym ugody.

Na czym polega taka ugoda?

Polega ona na przeliczeniu aktualnego salda zadłużenia, które bank podaje obecnie w walucie obcej (CHF,Euro) na polskie złote, przy zastosowaniu  sztywnego kursu zaproponowago przez bank (obecnie można spotkać się z propozycjami na poziomie 3,70 zł) oraz zastąpienie oprocentowaniem LIBOR znanym przy kredytach złotowym WIBORem.

Jakie są wady takiej ugody?

Główną wadą tego typu ugody jej propozycja oprocentowania kredytu. Rekomendacje  KNF zakładają, iż kredyt oprocentowany byłby stawką WIBOR. Co za tym idzie – Kredytobiorca musiałby zrzec się  bardziej korzystnego oprocentowania LIBOR. Główne zagrożenie wynikające z tego rozwiązania  dotyczy tego, co przewiduję się w przyszłości.  Obecnie WIBOR jest na rekordowo niskim poziomie i wynosi około 0,2%. Średnia wynosi  około 4,8%.

Wzrost stopy procentowej będzie skutkowało zwiększeniem wysokości raty kredytu w przyszłości. Dla każdego Frankowicza to znany już z autopsji, czarny scenariusz.

PAMIĘTAJ!

Jak sam widzisz – Ewentualna propozycja ugodowa jest mało prawdopodobna i niesie ze sobą znikome korzyści. Obecnie wygrywalność procesów frankowych plasuje się na poziomie 90%!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z doświadczonym ekspertem frankowym!

Masz kredyt we frankach?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram