1

Korzystne wyroki

Do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z października 2019 roku ilość pozwów frankowiczów przeciwko bankom była niewielka. Stosunek korzystnych wyroków na rzecz kredytobiorców do wygranych procesów przez banki wynosił 50:50.

Po wyroku TSUE z października 2019 r. obraz walki w sądach uległ diametralnej zmianie. Obecnie ponad 90 % spraw rozstrzyganych jest na korzyść frankowiczów! Ponad to, oprócz TSUE korzystne dla kredytobiorców stanowisko w sprawach frankowych zajęły takie instytucje jak, m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Rzecznik Praw Obywatelskich

Obecnie pytanie nie brzmi, CZY wygramy sprawę przeciwko bankowi, a KIEDY oraz ILE wygramy!

Poniżej prezentujemy kilka wyroków korzystnych dla kredytobiorców:

15.10.2020 Bank Millenium S.A.

Sad Okręgowy w Warszawie zasądza od banku kwotę 135.650,97 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 36.661,78 zł. W pozostałym zakresie sąd powództwo oddala.

18.06.2019 mBank S.A.

S.O. w Poznaniu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 406.455,02 zł ( czterysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 2 grosze ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 406.455,02 zł za okres od dnia wniesienia powództwa tj. od 19 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty.

15.10.2018 GE Money Bank S.A.

S.O. w Warszawie oddalił w całości pozew Banku, w uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że umowa jest ważna, ale bez wadliwego mechanizmu indeksacji – “odfrankowienie”. Wyrok prawomocny, Bank nie składał apelacji.

13.10.2020 Fortis Bank S.A.

W sprawie udało się udowodnić, że pomimo spłaty kredytu w walucie PLN, potem CHF a potem EUR, jest to kredyt którego przedmiotem była kwota w PLN, zwłaszcza, że kwota uruchomionego kredytu w walucie CHF odbiegała od tej wskazanej w umowie.

07.10.2020 ING Bank Śląski S.A.

S.O. Katowice ogłosił wyrok, na podstawie którego zasadził na rzecz naszego klienta kwotę 122 967,69 zł i kwotę 180 518 41 CHF zgodnie z teoria dwóch kondykcji wraz z odsetkami ustawowymi za opóznienie, uznając że umowa kredytowa ING Bank Śląski S.A. umowa o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 r jest nieważna

01.10.2020 Millenium Bank S.A.

S.O. Warszawa wydał wyrok, w którym zasądził od Banku Millennium S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę zapłaconych do tej pory rat kredytu, to jest blisko 270 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

29.09.2020 Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International przegrywa prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie w sprawie kredytu powiązanego z CHF. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 29 września 2020 roku, po rozpoznaniu apelacji pozwanych kredytobiorców, oddalił powództwo banku Raiffeisen Bank International w całości. Wartość długu kredytobiorców, którą bank wyliczył na kwotę bliską 700.000 zł i której zapłaty domagał się w procesie sądowym, w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego obecnie wynosi 0 zł.

13.10.2019 PKO BANK POLSKI S.A.

Umowa nieważna Sąd oddalił apelację PKO BP S.A. w całości od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni, w którym Sąd zasądził całą kwotę dochodzona pozwem na rzecz kredytobiorcy wraz z kosztami procesu i unieważnił umowę kredytu denominowanego „Własny Kąt„ PKO BP z 2006 r. – w całości. Zdaniem Sądu Okręgowego w Gdańsku, w umowie istnieją klauzule abuzywne, a po ich usunięciu nie jest możliwe zgodnie z orzecznictwem TSUE, w tym wyrokiem z dnia 3.10.2019 r. C-260/18 w sprawie Dziubak, jej uzupełnianie – umowa nie może być dalej wykonywana – umowa jest nieważna w całości.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się ile możesz zyskać!